Klinikai Fiziológiai Tanszék

DEBRECENI EGYETEM Általános Orvostudományi Kar

Általános információ

Klinikai Fiziológia orvostanhallgatóknak

A szemeszter során a Klinikai Fiziológiai szemináriumokon való részvétel kötelező, az előadásokon való megjelenés ajánlott. Ha a hallgató 2 alkalomnál többször hiányzik a szemináriumról, abban az esetben a tárgy teljesítésének elfogadását a Tanszék megtagadhatja. A szemináriumi jelenlét rögzítése a szeminárium első 5 percében történik az elektronikus adminisztrációs rendszer segítségével, így aki 6 vagy több perc késéssel érkezik annak szemináriumi jelenléte nem igazolható (azaz hiányzik). A félév elfogadásának további feltétele a sikeres szóbeli EKG vizsga (10. oktatási héten a szeminárium időpontjában).

A 9. és a 14. oktatási héten írásbeli számonkérést tartunk. Egyszerű választásos tesztkérdések (egyetlen helyes vagy egyetlen helytelen válasz kiválasztása az öt lehetséges közül) segítségével mérjük fel a hallgatók tudását. A 9. heti teszten bónusz pontokat lehet szerezni, melyekkel a 14. heti jegy megajánló dolgozat és a vizsgaidőszak írásbeli tesztjein elért eredményt lehet növelni. Az 1-9 oktatási hét szemináriumi- és előadás anyagából 20 db tesztkérdést fog tartalmazni a 9. heti írásbeli teszt.

A 14. heti írásbeli számonkérésen a hallgatóknak lehetőségük nyílik a Klinikai Fiziológiai Tantárgy érdemjegyének megszerzésére megajánlott jegy formájában. Ez a teszt 50 egyszerű választásos tesztkérdést fog tartalmazni, mely kérdések felölelik a teljes tananyagot. A kijavított tesztek személyes megtekintésére nincs lehetőség, azonban a tesztkérdések megbeszélésére szervezett körülmények között lehetőséget biztosítunk. Ezt a hallgatóknak kell kezdeményezni (e-mailben az oktatási felelősnél), előadótermet kell foglalniuk, és az évfolyamból minimum 40 hallgatónak részt kell vennie rajta.

Ha a hallgatónak nem tudjuk megajánlani az érdemjegyet (pl. elégtelen teljesítmény miatt a 14. heti teszten), akkor a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgán köteles beszámolni tudásáról. Az első és második vizsgalehetőség írásbeli, míg a második ismételt vizsga szóban történik. A legalább elégséges eredményt elérő hallgatók szóbeli vizsgán javíthatnak érdemjegyükön. A javítóvizsgának nincs meghatározott tételsora, az EKG elemzés és a teljes curriculum anyaga számonkérésre kerül. A vizsga részeként minden hallgató megtekintheti írásbeli dolgozatának javítását, és azzal kapcsolatban észrevételeket is tehet.

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom

Kórélettan – Bevezetés a klinikai orvostudományba

Szerző(k)/Szerkesztő(k): Gary D . Hammer, Stephen J. McPhee
Oldalszám: 800
Kiadás éve: 2018
Kiadás: 7. eredeti kiadás magyar nyelven
ISBN: 978-963-331-459-3
Méret: 215x275
Kötés: Puhatáblás, struktúr fólia
Nyelvek: magyar
Kiadó: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió

Leírás:

Valamennyi jelentős szervrendszer és három szervrendszertől független terület (Genetika, Fertőzések, Daganatok) kórélettani folyamatainak színes, gazdagon illusztrált tárgyalása.

A szervrendszerenkénti élettani összefoglalók, a 120 betegség főbb tüneteinek, eltéréseinek és patomechanizmusának tárgyalása, illetve a 120 esetbemutatás a klinikai orvostudományok bevezetését célozza, amelyet az egyes szakterületek kiemelkedő szakemberei a gyakorisági szempontok, illetve a patomechanizmus érdekességei figyelembe vételével állítottak össze.

A könyv további fontosabb elemei:

  • 120 esettanumány kérdésekkel és részletes, új információt is tartalmazó magyarázó megoldásokkal

  • Gazdagon illusztrált, jól áttekinthető ábrák, összefoglaló táblázatok

  • Szakasz-záró „Ellenőrző kérdések”

  • Aktualizált szakirodalmi hivatkozások

A Kórélettan című könyv nemcsak a preklinikai tanulmányokkal birkózó orvos-, fogorvos-, és gyógyszerész-hallgatók számára jelent megkerülhetetlen forrást, hanem egyéb egészségügyi képzésekben is, amelyekben élettani/kórélettani tematikák szerepelnek, például a diplomás ápolók, a mentőtisztek, a dietetikusok, a gyógytornász-fizioterapeuták, a szülésznők, a védőnők, a laboratóriumi analitikusok képzése. A könyvet forrásként használók nemcsak rácsodákozhatnak gyakori betegségek váratlan ok-okozati összefüggéseire, hanem a logikus és patomechanizmus alapú betegség-klasszifikációkkal könnyebben rögzíthetnek alapvető kórélettani összefüggéseket.

Hírek

Kitüntetett professzor
2020 november 26. 13:59 (csütörtök)
Különszám a növények terjedéséről
2020 november 24. 13:17 (kedd)
Megkezdődött a DExpo
2020 november 24. 11:09 (kedd)
Válságkezelés a koronavírus alatt
2020 november 23. 15:03 (hétfő)
Ironheart: remény a betegeknek
2020 november 19. 14:57 (csütörtök)