Klinikai Fiziológiai Tanszék

DEBRECENI EGYETEM Általános Orvostudományi Kar

Általános információ

Klinikai Fiziológia orvostanhallgatóknak

A betegségek kórtani hátterének celluláris és molekuláris szintű bemutatása. A tárgy elsősorban a kardiovaszkuláris és respiratorikus rendszerekre koncentrál, de szerepet vállal az idegi működések és az anyagcsere kórtani hátterének bemutatásában is. Ezeken felül, az alapvető EKG analitikai, echokardiográfias és légzésfunkciós vizsgálati módszerek is ismertetésre kerülnek. A második félév 9. és 15. hetében irásbeli, az EKG-analizis szemináriumi anyagából a második félév 10. hetében szóbeli számonkérés történik. Az év végi aláírás feltételei: a kettőnel nem több szemináriumi hiányzás és az évközi szóbeli számonkérés során szerzett megfelelt minősítés. A Klinikai Fiziológia oktatása az évközi írásbeli számonkérések alapján kialakított jegy megajánlásával vagy a vizsgaidőszakban kollokviummal zárul. A kollokvium a teljes év előadás és szemináriumi anyagán alapul. Az első ismételt vizsga írásban, a második ismételt vizsga szóban történik. A jegyek javítása szóbeli vizsga formájában lehetséges.

Hírek

Tudománnyal a fogyatékkal élőkért
2018 szeptember 24. 12:28 (hétfő)
yoUDay: nézőcsúcs várható a stadionban
2018 szeptember 24. 09:44 (hétfő)
INNO4SPORTS
2018 szeptember 24. 09:21 (hétfő)
Százéves az orvosképzés
2018 szeptember 21. 10:46 (péntek)
Magasabb fokozatba kapcsolnak
2018 szeptember 21. 10:08 (péntek)